ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่องผลการพิจารณาจัดสรรที่เรียนให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2564

Last Updated on 4 เดือน by ศิริพร สิทธิกูล

ประกาศ ผลการพิจารณาจัดสรรที่เรียนให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2564 ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังประกาศ มารายงานตัวและมอบตัวในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 หากไม่มาตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ คลิกตรวจรายชื่อ