ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียนทั่วไปจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิริรัตนาธรหรือโรงเรียนอื่น

Last Updated on 4 เดือน by ศิริพร สิทธิกูล

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียนทั่วไปจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิริรัตนาธรหรือโรงเรียนอื่น ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังประกาศ มารายงานตัวและการมอบตัว ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 หากไม่มาตามกำหนด ถือว่า สละสิทธิ์ คลิกตรวจสอบรายชื่อ