ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Last Updated on 4 เดือน by ศิริพร สิทธิกูล

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังประกาศ มารายงานตัวและการมอบตัว ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 หากไม่มาตามกำหนดถือว่า สละสิทธิ์ คลิกตรวจสอบรายชื่อ