ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program และ Mini English Program)

Last Updated on 7 เดือน by ศิริพร สิทธิกูล

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program และ Mini English Program) ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังประกาศ มาสอบคัดเลือก ในวันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. หากไม่มาตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์  คลิกตรวจสอบรายชื่อ