ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ม. 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

Last Updated on 7 เดือน by ศิริพร สิทธิกูล

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังประกาศ  มาสอบคัดเลือก ในวันที่ 3 เมษายน 2564  เวลา 09.00 น. หากไม่มาตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์  คลิกตรวจสอบรายชื่อ